Вы здесь

Кислородотерапия (в т.ч. COVID-19) © Acute respiratory failure

видео: 
описание: 

Topics https://www.youtube.com/user/1MGMU/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=1 Acute respiratory failure, 1979

медфильм

просмотров: 
23410
понравилось: 
238
изображение: